İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitemizin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmenin yanı sıra analitik ve reklam amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılırsınız.

Seventh Generation Logo
 

Sürdürülebilirlik Terimleri

Biyobazlı ne demek? 

Biyobazlı terimi bir ürün ya da içeriğin öncelikle, petrol bazlı olmayan yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtmek için kullanılır. Bir tüketici olarak biyobazlı içeriklere sahip ürünler satın almayı tercih ederek fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltabilirsiniz. Biyobazlı içerikler tarımcılık, denizcilik ve ormancılık faaliyetlerinden elde edilen çok çeşitli hammaddelerden ya da hayvansal kaynaklardan üretilebilir. Seventh Generation ürünlerimizdeki biyobazlı içeriklerimizi sadece bitki bazlı kaynaklardan elde ediyoruz. (https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/pages/AboutBioPreferre d.xhtml )

Bitki bazlı ne demek?


Seventh Generation olarak “bitki bazlı” terimini, yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz içerik ve ürünlerimizdeki karbon miktarını belirtmek için kullanıyoruz. Kullandığımız yenilenebilir kaynaklarımız bitki dünyasının birer üyesi, bunun yanı sıra çoğunlukla arkeobakteri, öbakteri, mantar ve protistalardan elde ettiğimiz hammaddeleri kullanıyoruz. Ancak hayvanlardan elde edilen hi
çbir hammaddeyi kullanmıyoruz. İçerik seviyesinde bitki bazlı terimi, karbon atomlarının yüzde 50sini yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz içerikler için kullanıyoruz. Formül seviyesinde ise bitki bazlı terimini, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) “Bioprefered” programı kapsamında her ürün kategorisi için öngördüğü minimum eşik değeri karşılayan ürünler için kullanıyoruz.

Bitkilerden türetilmiş ne demek?


Seventh Generation olarak “bitkilerden türetilmiş” terimini, karbon atomlarının yüzde 100
ünü yukarıda açıkladığımız şekilde yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz içerikleri belirtmek için kullanıyoruz. İçerik seçimlerimizle mümkün olan en yüksek bitki bazlı içerik kullanım seviyesine ulaşma taahhüdümüzü net bir şekilde  ifade edebilmek için, içeriklerimizi tanımlarken bitki bazlı (>yüzde 50 bitki bazlı karbon) ve bitkilerden türetilmiş (yüzde 100 bitki bazlı karbon) olmak üzere iki farklı terim kullanıyoruz. “Bitkilerden türetilmiş” terimini formül ya da ürün seviyesinde kullanmıyoruz.
   
Bitki bazlı ve biyobazlı arasındaki fark nedir?


Biyobazlı terimi, bir ürün ya da içeriğin öncelikle petrol bazlı aktif olmayan yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtir. Bir tüketici olarak biyobazlı içeriklere sahip ürünler satın almayı tercih ederek fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltabilirsiniz. Biyobazl
ı içerikler tarımcılık, denizcilik ve ormancılık faaliyetlerinden elde edilençok çeşitli hammaddelerden ya da hayvansal kaynaklardan üretilebilir. Biyobazlı terimiyle ilişkili bir terim olan "bitki bazlı" terimi ise biyobazlı ürün ve içeriklerin bir adım ötesi demektir çünkü bitki bazlı ürünler hayvansal içerik içermeyen yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir.
   
Bitki bazlı, biyobazlı ve sentetik içerikler arasındaki fark nedir?

   
Seventh Generation olarak
sentetik içerik terimini doğal gaz, petrol ya da kömür gibi tamamen fosil hammaddelerden elde edilen içerikler için kullanıyoruz.
   
İçeriklerinizin bitkisel menşesi nedir?

   
Seventh Generation olarak fosil yakıtlara olan bağlılığımızı azaltmaya yardımcı olmanın bir yolu olarak bitki bazlı içeriklerin kullanımına fazlasıyla inanıyoruz. Bitki bazlı hammaddelerin bir çoğu palm çekirdeği, hindistan cevizi, mısır, soya, ve buğday yağı gibi emtia ürünleridir. Bazı ürünlerimizde özel olarak yer verdiğimiz parfümde bulunan içeriklerin botanik menşelerini de dikkatle takip ediyoruz.

   
Diğer markalar ürünlerini korumak için etanol kullanıyor, peki siz neden kullanmıyorsunuz?

   
Etanol, parfüm dışında ürünlerimizde uçucu organik bileşen (VOC) kullanımına izin vermeyen Seventh Generation standartlarına uymamaktadır. Ev ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan uçucu organik bileşenler şehir ortamlarındaki hava kirliliğinin başlıca sebeplerindendir.

   
Organik ve biyobazlı ürünler arasındaki fark nedir?

   
Biyobazlı terimi içerikleri ve formülleri tanımlamak için kullanılır ve herhangi bir formülde kullanılan içeriklerin, özellikle bitki gibi yenilenebilir hammaddelerden elde edildiği anlamına gelir. Ancak bu terim bitkilerin NASIL yetiştirildiğine ilişkin bilgi içermez. Öte yandan, organik içerikler ve formüller de bitki bazlı hammaddelerden elde edilir. Ancak bu hammaddelerin elde edildiği bitkiler pestisit ya da herbisit kullanımı vb organik bitki yetişirme standartlarına uygun olmalıdır.

   
PCR
ın açılımı nedir?
   
Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş İçerik (Post-Consumer Recycled content). Bu terim tüketici tarafından kullanılmış ve ardından geri dönüştürülmüş malzemeler için kullanılır.

 
Geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş arasındaki fark nedir?

   
Geri dönüştürülebilir malzeme bir geri dönüşüm programı kapsamında katı atık yığınından toplanarak ve geri kazanılarak bir başka ambalajın veya ürünün üretiminde ya da bir araya getirilmesinde kullanılabilir. ABD gibi bazı ülkelerde bir malzeme teknik olarak geri dönüştürülebilir olsa bile söz konusu malzemenin geri dönüştürülmüş olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunabilmek için oluşturulmuş ve fiilen uygulamada olan bir geri dönüşüm programının var olması gerektiğini de not etmek gerekir.


Geri dönüştürülmüş malzeme ise katı atık yığınından toplanarak ve geri kazanılarak bir başka ambalajın veya ürünün üretiminde ya da bir araya getirilmesinde kullanılmıştır.

Sertifikasyonlar

Seventh Generation ürünleri hayvanlar üzerinde test ediliyor mu?
   
Seventh Generation olarak bugüne kadar ürünlerimizde ya da içeriklerimizde herhangi bir hayvan testi yapmadık ya da yaptırmadık. Ürün güvenliğinin değerlendirilmesinde hayvan testi gerektirmeyen alternatif metotlar mevcut. Hayvan testi içermeyen laboratuvar deneylerinin, gönüllü insan deneklerin katıldığı klinik dermatolojik çalışmaların ve global ölçekte kabul gören hesaplama modellerinin bir kombinasyonunu kullanıyoruz. Seventh Generation olarak 1999 yılında Kozmetikler Hakkında Tüketicileri Bilgilendirme Koalisyonu’nun (Coalition for Consumer Information on Cosmetics
CCIC) Leaping Bunny Programına katıldık. Tüm Seventh Generation ürünlerimizin testlerini CCIC Leaping Bunny Programının bize verdiği sertifikasyona uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve ürünlerimizde Leaping Bunny logosunu gururla taşıyoruz. Daha fazla ayrıntı için lütfen Seventh Generation hayvan testine ilişkin global standardımızı okuyun.
   
EPA Daha Güvenli Seçim (Safer Choice) nedir?

   
EPA (ABD
Çevre Koruma Ajansı) katı bir insan sağlığı ve çevre güvenliği profiline sahip olan ve yüksek performanslı kaliteli ürünler tasarlayan veya yeniden formüle eden şirketlere Daha Güvenli Seçim (Safer Choice)  etiketini kullanma hakkı vermektedir. Bu etiketi gören  tüketiciler, ilgili üründe kullanılan içeriklerin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri açısından değerlendirildiğinden ve kimyasalların ise ilgili kimyasal sınıfındaki en az endişe uyandıran seçenek olduğundan emin olabilirler.. Bu etiketi taşıyan ürünler, sağlık ve çevresel sonuçları açısından daha güvenli olan kimyasal alternatifleri tanımlayan ve EPA’nın Yeni Kimyasallar Programı (New Chemicals Program) ile BM’in Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (Globally Harmonized System) kriterlerini de kapsayan Daha Güvenli Seçim Standardı (Safer  Choice Standard) ve Daha Güvenli Kimyasal İçerikler için Kriterler’in (Criteria for Safer Chemical Ingredients) gereksinimlerini karşılmalıdır. https://www.epa.gov/saferchoice
   
USDA Biyobazlı nedir?

   
2002 yılında ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Çiftlik Tasarısı’nın (Farm Bill) bir parçası olarak USDA BioPreferred® programını hayata geçirdi. Program biyobazlı ürünlerin, yani içerikleri yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilmiş ürünlerin akreditasyonu için oluşturuldu. USDA Sertifikalı Biyobazlı ürünler listesi, her üründe yer alan biyobazlı içeriklerin oranını listeler. Söz konusu girişim, tüketicilerin biyobazlı ürünleri kolaylıkla tanımalarına yardımcı olmayı ve yenilenebilir ürünlere olan talebi artırmayı amaçlamaktadır. Seventh Generation olarak biz de biyobazlı içerik bilgilerimizi tüketicilerimizle paylaşıyor ve ürün satın alırken daha bilgili ve farkındalığı yüksek bir şekilde karar vermelerini umuyoruz.
https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/

 
Avrupa Birliği Ekoetiket (EU Ecolabel) nedir?

1992 yılında Avrupa Birliği tarafından gönüllü bir ekoetiketleme programı olarak geliştirilen AB Ekoetiket, Avrupa Komisyonunun Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ile Sürdürülebilir Endüstriyel Politikasına ilişkin aksiyon planının bir parçasıdır ve  üreticileri daha çevre dostu ürün ve hizmetler üretmeye teşvik etmektedir. AB Ekoetiketine sahip ürün ya da hizmetler yüksek çevre ve performans standartlarını karşılamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.htmladresini ziyaret edin.

Sürfaktanlar

Seventh Generation’ın SLS hakkındaki görüşü nedir?
   
Birçok farklı kullanım alanı olan Sodyum laurik sülfat (SLS) temizlik ürünlerinde yüzeyden kiri ve lekeyi çıkarmak için kullanılan bir sürfaktandır. Seventh Generation olarak ürünlerimizde, bitki bazlı yenilenebilir karbon malzemeler olan hindistan cevizi ya da palm çekirdeği yağından türetilen SLS
ler kullanıyoruz. SLSye ilişkin başlıca endişe, formüllerde doğru miktarda kullanılmadığı durumunlarda iritasyona yol açma potansiyeline sahip olmasıdır. Doğru formüller geliştirerek ve cilde karşı güvenli olduğuna ilişkin teyitler alınarak söz konusu endişe ortadan kaldırılabilir. Böylece ürün geliştirirken SLSyi çıkarmamıza gerek kalmaz. Diğer bitkiden türetilmiş sürfaktanlarla karşılaştırılabilecek bir güvenlik profiline sahip olmasının yanı sıra SLS yüzde 100 yenilenebilir karbon endeksi sayesinde üstün bir çevre profiline sahiptir. SLS aynı zamanda biyolojik olarak kolayca parçalanabilir ve sucul ya da karasal yaşamda biyolojik olarak birikmez. SLS içeren ürünler tüketiciler için bir risk oluşturmaz ve doğru bir şekilde formüle edildiğinde ve onaylandığında insan sağlığı için herhangi bir zarar teşkil etmez.
   
Ürünleriniz sodyum laurik sülfat (SLS) içeriyor mu?

           
Seventh Generation olarak Sodyum Laurik Sülfat (SLS) kullanıyoruz. Pazarda bu bileşeni kötüleyen ve tüketicileri yanlış yönlendiren birçok bilgi var. Ancak biz Seventh Generation olarak ürünlerimizde bitki bazlı ve 1,4 diyoksan içermeyen SLS kullanıyoruz. Buna ek olarak, formüllerimizi cildinize zarar vermeyecek şekilde tasarlıyoruz. SLS
ye ilişkin başlıca endişe tek başına kullanıldığında cildi tahriş edebilmesidir. Ancak bir üründe yer alan SLS diğer içeriklerle formüle edildiğinde oldukça hafif etkiye sahip olan ve cilde karşı son derece nazik bir maddedir. Tüm Seventh Generation ürünlerimiz için üçüncü taraflarla deri yama testi uyguluyoruz ve yalnızca test sonuçları ürünün tamamının cilde zarar vermediğini kanıtladığında ürünlerimizi pazara sunuyoruz. Bu iddiamızın arkasında duruyoruz. Öyle ki, kimyasallara karşı hassas olan birçok kişi Seventh Generation’ın kendileri için en uygun ürünleri ürettiği yönündeki yorumlarını bizlerle paylaşıyor. SLS hakkındaki endişelerin ve tüketicileri yanlış yönlendiren bilgilerin farkındayız. Endüstride kullanılan SLSnin yaklaşık yüzde 80i petrolden elde ediliyor. Biz ise kullandığımız SLSnin bitkiden türetilmiş olmasını ve büyük miktarının palm yağı denkleştirmesiyle elde edilmesini şart koşuyoruz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen burada yer alan bağlantıyı ziyaret edin: http://www.seventhgeneration.com/learn/blog/seventh-generation-takes-lead-palm-oil-credits
   
SLES ve SLS arasındaki fark nedir?

   
Sodyum loril eter sülfat (SLES) ve sodyum laurik sülfat (SLS) genelde ev bakım ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan aniyonik sürfaktanlardır. SLES etoksilasyon prosesiyle üretilirken SLS etoksilasyon aşaması olmadan üretilmektedir. Bunun yanı sıra SLS yüzde 100 biyobazlı üretilebilirken SLES bu şekilde üretilememektedir.

 

Ürünlerimizde Yer Almayan İçerikler

Seventh Generation neden petrol bazlı içerikler kullanmak istemiyor?
   
Seventh Generation olarak içeriklerimizi petrol yerine bitkilerden elde etmek için çabalıyoruz. İçeriklerimizi bitkilerden tedarik ederek yenilenemez bir kaynak olan petrol yerine yenilenebilir bir kaynağı kullanıyoruz. İçeriklerimizi ve bunları elde ettiğimiz kaynakları ambalajlarımızın arkasında yer alan etiketlerde ve internet sitemizde gönüllü olarak paylaşıyoruz. Böylelikle tüketiciler evleri için almak istedikleri ürünlerin içeriğinin ne olduğunu ve nereden elde edildiğini biliyor ve seçimlerini bu bilgiye göre yapabiliyorlar. Tüketicilerimizi bilgilendirmek için internet sitemizde bitkiden türetilmiş, bitki bazlı ve sentetik içeriklerle tam olarak neyi kastettiğimizi  açıklıyoruz.

   
Seventh Generation neden boya kullanmıyor?

   
Seventh Generation olarak gereksiz içerikleri ürünlerimizde kullanmamamız gerektiğine inanıyoruz. Boyalar ya da renklendiriciler temizlik ürünlerimizin performansını artırmıyor. Bu nedenle temizlik ürünlerimizde boya kullanmıyor, eser miktarda bulunmasına dahi izin vermiyoruz.

   
Seventh Generation ürünlerinde mikro plastikler ya da plastik boncuklar kullanıyor mu?

   
Seventh Generation olarak ürünlerimizde herhangi bir mikro plastik ya da plastik boncuk kullanmıyoruz. SVG olarak, doğal çevremizde bulunan malzemelere kolayca ayrışmayan hi
çbir içeriği kullanmıyoruz.
Mikro plastikler (genelde polietilen, polipropilen ya da polistirenden üretilirler) doğamızda bulunmadığı gibi karbondioksit ve su gibi doğal maddelere de ayrışmıyor (yani biyolojik olarak parçalanamıyor). Ayrıca mikro plastikler genelde biyobazlı maddelerden üretilmediği için sürdürülebilirliğin temeli olan malzeme kullanımı ve geri kullanımı döngüsünün bir parçası olmuyor. Doğal malzemelerden (ör. hindistan cevizi kabuğu, ağaç yemişi kabuğu, mineraller ya da inorganikler) elde edilen mikro plastiklerin kullanımı belki kabul edilebilir. Ancak bugün ticari olarak üretilen mikro plastiklerin çoğu doğal malzemelerden elde edilmemektedir.
   
Fosfat nedir ve Seventh Generation neden fosfatları kullanmıyor?

   
Her ne kadar iritasyona yol açmadıkları ve toksik olmadıkları bilinse de fosfatlar potansiyel olarak dengesiz bir ekosisteme ve ötrofikasyon nedeniyle patlayıcı etkiye sahip deniz bitkilerinin büyümesine neden olabilir. Deniz bitkilerinin aşırı miktarda büyümesi balıkların ölümüne yol açar, göl ve akarsularımızın gezinti ve eğlence amaçlı kullanım değerlerini azaltır. Seventh Generation olarak fosfat yerine başka maddeler kullanıyoruz. Sitrat, glukonat ve karbonat fosfatla aynı işleve sahip olan doğal maddelerdir. Fosfattan daha pahalı olsalar da göl ve akarsularımız için buna değer!