İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitemizin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmenin yanı sıra analitik ve reklam amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ederseniz çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılırsınız.

Seventh Generation Logo
 

Kişisel verilerin korunması

MNK Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. MNK Şirketler Grubu ve Unilever olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MNK Şirketler Grubu ve Unilever ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

 1.     Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 1.     Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

MNK Şirketler Grubu ve Unilever ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için MNK Şirketler Grubu ve Unilever kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

 1.     Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz MNK Şirketler Grubu ve Unilever hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 1.     Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz MNK Şirketler Grubu ve Unilever'ın yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve MNK Şirketler Grubu ve Unilever standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

 1.     Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1.     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1.     Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. https://www.seventhgeneration.com.tr/common/support  adresindeki iletişim formuna talebinizi göndererek, MNK Şirketler Grubu ve Unilever tüketici hattı 444 25 19’u arayarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.

Protection of personal data

We, as MNK Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş., are showing maximum care and sensitivity to the security of your personal data. 

We are also attaching great importance to make sure that all kinds of personal data of all and any people related to MNK Şirketler Grubu ve Unilever, including, but not limited to, the people making use of the products and services of MNK Şirketler Grubu ve Unilever, are duly processed and kept in strict compliance with the Law on Protection of Personal Data no. 6698 (the “Law”). Being fully conscious of our liability, and in accordance with the Law, we, acting as a “Data Responsible”, are processing your personal data and information within the following scope and in accordance with the following terms and conditions.

 1.     What is Personal Data?

Personal data is defined in the Law as all kinds of information and data regarding an identified or identifiable natural person. Accordingly, your name, surname, electronic mail address and phone number shared by you with us are named and termed as Personal Data for the purposes hereof.

 1.     What is the purpose of collection of your Personal Data by us?

MNK Şirketler Grubu ve Unilever is collecting and processing your personal data solely in order to perform and fulfill its legal obligations relating to your product and service relations with MNK Şirketler Grubu ve Unilever and to keep you informed about the campaigns and advantages pertaining thereto.

 1.     To whom are we transferring and disclosing your Personal Data, and for what purpose?

Your Personal Data may be shared by us with MNK Şirketler Grubu ve Unilever shareholders, or our direct / indirect local / foreign subsidiaries, or entities and institutions acting as our business partners in the course of cooperation with us for performance of our activities and operations and/or representing us throughout the continuity of our business relations, or local / foreign persons and entities from whom we are purchasing services for storage of data in cloud computing. Furthermore, your Personal Data may also be shared by us with competent courts and other governmental bodies and public entities solely as a requirement of performance of our legal duties and obligations.

 1.     How are we storing and keeping your Personal Data?

Your Personal Data shared with our Company is being kept and stored in MNK Şirketler Grubu ve Unilever’s local / foreign secure servers in strict compliance with the pertinent laws and regulations, the provisions of the Law, and MNK Şirketler Grubu ve Unilever standards relating thereto.

 1.     For how much time are we keeping your Personal Data?

In accordance with the Law, when the purpose leading to the necessity of processing of your Personal Data is no more valid and in vigor as per Article 7/f.1 of the Law and/or upon lapse of the prescription time up to the end of which we are obliged to keep and process your Personal Data as per the applicable laws, your Personal Data will be deleted or destroyed by us or be anonymized and continued to be used.

 1.     What are your rights arising out of the Law on Protection of Personal Data?

Pursuant to the laws and regulations pertaining to your Personal Data processed by us, you have the rights to learn whether your Personal Data is processed or not, and if your Personal Data is processed, to request information relating thereto, and to learn the purpose of processing of your Personal Data and whether your Personal Data is used in accordance with the intended purposes thereof or not, and to learn the identity of third parties seated at home or abroad and to whom your Personal Data is transferred, and if your Personal Data is processed incompletely or wrongly, to request completion or correction of them, as the case may be, and to request deletion or destruction of your Personal Data, and if your Personal Data is processed incompletely or wrongly, to request that third parties to whom your Personal Data is transferred are kept informed about correction and/or deletion or destruction of your Personal Data, and to raise objections against any consequences against you that may arise as a result of analysis of the processed data solely and exclusively through automatic systems, and if you suffer damages as a result of illegal processing of your Personal Data, to request and claim indemnification of your damages.

 1.     How can you use your rights relating to your Personal Data advised by you to us?

You also have the right to request us to transmit to you all information kept about you. By sending your demand to the communication form available and kept at the address of https://www.seventhgeneration.com.tr/common/support and by calling MNK Şirketler Grubu ve Unilever consumer line 444 25 19, you may have your personal data and information deleted, corrected or reviewed.